Contributie

1.
Bij aanmelding is het verplicht om direct minimaal de helft van de gehele seizoen contributie te voldoen. De inschrijfkosten (vanaf de D-pupillen) zijn eenmalig €15. Het lidmaatschap wordt steeds voor een heel voetbalseizoen (1 juni t/m 31 mei) aangegaan.

Overboeken naar  NL22 INGB 0000 3180 75  of  NL04 ABNA 0517 6955 02  t.n.v. Penningmeester sv BZC/Zuiderpark.

Senioren –  €200, JO19 – €170, JO17 – €150 , JO15 – €130, JO13 – €120 ,JO11 – €110, JO9 – €110, JO7 – €80. Ouders die Jeugdsportfonds hebben aangevraagd, dienen dit voor het nieuwe seizoen zelf weer te doen.

2.
De contributie voor de daarop volgende seizoen kan in twee termijnen worden betaald, te weten 50% voor 31 augustus en 50% voor 1 februari van het lopende seizoen. Men is ten allen tijde verplicht voor een heel seizoen de contributie te betalen. Indien deze contributie niet voor de aangegeven datum in het bezit van de penningmeester is en er geen regeling is getroffen via ClubCollect, dan volgt automatisch uitsluiting van alle activiteiten tot de betaling is voldaan.

3.
Door de KNVB opgelegde boetes dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de strafbepaling betaald te worden. Bij niet tijdig betalen volgt eveneens automatische uitsluiting tot de betaling heeft plaatsgevonden.

4.
Beëindiging van het lidmaatschap dient SCHRIFTELIJK bij de administratie van sv BZC / Zuiderpark te gebeuren voor 15 juni van het lopende seizoen. Overschrijving naar een andere vereniging wordt pas verleend als men aan zijn volledige financiële verplichtingen heeft voldaan. Indien niet voor 15 juni het lidmaatschap is beëindigd dan is over het gehele nieuwe seizoen contributie verschuldigd.

5.
Sv BZC / Zuiderpark behoudt zich het recht voor een incassobureau in te schakelen bij het niet voldoen van de financiële verplichtingen.