Welkom bij s.v. BZC/Zuiderpark

Contributie in Coronatijd

Beste sportvriend,

Op 30-4-20 hebben wij jullie bericht omtrent vragen die wij van jullie ontvingen over mogelijke teruggave van contributies, aangezien zoals bekend, het seizoen beëindigd werd vanwege de Corona. Wij hebben toen aangegeven dat gelet op de financiële situatie van onze club dit helaas niet mogelijk was.

Wij moeten ons helaas weer tot jullie wenden. Deze eerste Corona periode heeft de club met wat kunst- en vliegwerk redelijk kunnen doorstaan. Kleine tegemoetkomingen vanuit de overheid, enige sponsoring en eigen middelen hebben dit gemaakt. Deze tweede periode, zo ziet het er vooralsnog naar uit, moeten wij, zoals alle verenigingen, doen zonder enige overheidssteun.

Veel leden laten de verschuldigde contributie nu (deels) onbetaald. Het is begrijpelijk dat er zo gedacht wordt en afgewacht of er wel nog gevoetbald kan gaan worden. De club kan helaas niet afwachten!

Wij doen derhalve een vriendelijk maar dringend beroep op jullie om de (nog) verschuldigde contributies voor dit seizoen te voldoen. De club is daar zeer mee geholpen.

Het goede nieuws is uiteraard dat een vaccin aanstaande is en dit geeft hoop dat de competitie in 2021 afgemaakt zou kunnen worden, wellicht middels doordeweekse wedstrijden en verlenging van het seizoen. Mocht er onverhoopt toch geen voetbal meer gespeeld worden, zal de club, op het moment dat zij wél weer de financiële mogelijkheden heeft bezien of in een volgend seizoen jullie, onze leden op welke wijze dan ook, kunnen compenseren.

Voor nu geldt echter, het is twee voor twaalf. De club rekent op jullie.

Alvast bedankt en we hopen met z’n allen..

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van BZC/Zuiderpark

André Crepin (secretaris)

Algemene ledenvergadering

Deze zal in beginsel worden gehouden op dinsdag 15-12-20 om 19.30 uur.
In verband met de Coronaproblematiek bestaat de kans dat deze naar een later tijdstip zal moeten worden verplaatst.

Laatste Nieuws

VACATURE VOORZITTER

Op de bestuursvergadering van 19-10-20 heeft onze voorzitter Richard vd Weck aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen.

Dit houdt in dat zijn functie per 1 november vacant is.

Kandidaten kunnen zich aanmelden via email bij de secretaris André Crepin (secretaris@bzc-zuiderpark.nl).

Hiertoe dient een ledenvergadering te worden gehouden. Deze zal in beginsel worden gehouden op dinsdag 15-12-20 om 19.30 u. I.v.m. de Coronaproblematiek bestaat de kans dat deze naar een later tijdstip zal moeten worden verplaatst.

Tot die tijd zal Richard zijn functie nog vervullen.

Clubkleding

Wedstrijd- en/of trainingskleding nodig?

Bestel het via de clubwebshop van onze kledingsponsor Robey!

Programma

Jeugdsportfonds Rotterdam

Diverse leden maken gebruik van de regeling van jeugdsportfonds Rotterdam, om ook volgend seizoen gebruik te maken van die regeling verzoeken wij dit voor de schoolvakantie te regelen op school of via de maatschappelijk werk(st)er die dit ook het afgelopen seizoen voor u geregeld heeft. Zegt deze regeling u niets maar denkt u hiervoor wel in aanmerking te komen, dan kunt u op bijgaande meer informatie vinden op de site van jeugdsportfonds Rotterdam. Klik onderstaande knop.

U kunt natuurlijk ook altijd even bij het jeugdbestuur langslopen of een bericht achterlaten voor het jeugdbestuur.

Agenda

Contributie

LET OP: De contributie voor seizoen 2020/2021 dient

vóór 31 december 2020

volledig te zijn voldaan!

Vragen over de contributie?

Mail de ledenadministratie:

ledenadministratie@bzc-zuiderpark.nl

Club van 50/25

U kunt nog steeds lid worden van de club van 50/25.

Contactpersoon is Michel Parren.