Welkom bij s.v. BZC/Zuiderpark

Algemene ledenvergadering

Deze zal in beginsel worden gehouden op dinsdag 15-12-20 om 19.30 uur.
In verband met de Coronaproblematiek bestaat de kans dat deze naar een later tijdstip zal moeten worden verplaatst.

Laatste Nieuws

VACATURE VOORZITTER

Op de bestuursvergadering van 19-10-20 heeft onze voorzitter Richard vd Weck aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen.

Dit houdt in dat zijn functie per 1 november vacant is.

Kandidaten kunnen zich aanmelden via email bij de secretaris André Crepin (secretaris@bzc-zuiderpark.nl).

Hiertoe dient een ledenvergadering te worden gehouden. Deze zal in beginsel worden gehouden op dinsdag 15-12-20 om 19.30 u. I.v.m. de Coronaproblematiek bestaat de kans dat deze naar een later tijdstip zal moeten worden verplaatst.

Tot die tijd zal Richard zijn functie nog vervullen dan wel Fleur Berkhout zal in haar functie van vice voorzitter de taken waarnemen.

Clubkleding

Wedstrijd- en/of trainingskleding nodig?

Bestel het via de clubwebshop van onze kledingsponsor Robey!

Programma

Jeugdsportfonds Rotterdam

Diverse leden maken gebruik van de regeling van jeugdsportfonds Rotterdam, om ook volgend seizoen gebruik te maken van die regeling verzoeken wij dit voor de schoolvakantie te regelen op school of via de maatschappelijk werk(st)er die dit ook het afgelopen seizoen voor u geregeld heeft. Zegt deze regeling u niets maar denkt u hiervoor wel in aanmerking te komen, dan kunt u op bijgaande meer informatie vinden op de site van jeugdsportfonds Rotterdam. Klik onderstaande knop.

U kunt natuurlijk ook altijd even bij het jeugdbestuur langslopen of een bericht achterlaten voor het jeugdbestuur.

Agenda

Contributie

LET OP: De contributie voor seizoen 2020/2021 dient

vóór 31 december 2020

volledig te zijn voldaan!

Vragen over de contributie?

Mail de ledenadministratie:

ledenadministratie@bzc-zuiderpark.nl

Club van 50/25

U kunt nog steeds lid worden van de club van 50/25.

Contactpersoon is Michel Parren.