Welkom bij s.v. BZC/Zuiderpark

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering op 07-10-2021 om 20.30

Contributie

Samenwerking NIKKI

Het bestuur van sv BZC/Zuiderpark heeft besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden per direct een samenwerking aan te gaan met NIKKI.

NIKKI start per juni 2021 met de inning van de openstaande contributie voor het seizoen 2020 – 2021

Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken.

U ontvangt een e-mail met daarin de mogelijkheid om de contributie in één keer te voldoen. Ook is het mogelijk om de contributie in maandelijkse termijnen te voldoen. Bij de betaling van contributie in maandelijkse termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer u de contributie liever in één keer wenst te voldoen vervallen deze administratiekosten.

U ontvangt in juni de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de eerste termijn van de nog openstaande contributie van het seizoen 2020 – 2021 die verdeeld wordt over 2 maandelijkse termijnen. Vervolgens ontvangt u iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken voor de daaropvolgende termijnen.

Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te voldoen, waardoor de administratiekosten van NIKKI automatisch komen te vervallen.

Wanneer u in juni geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar bzczuiderpark@nikki.nl

Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportvereniging de inning van contributiegelden verzorgt.

Administratiekosten termijnbetalingen

Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.

Vergoedingen via derden

Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke)vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u tevens NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dient u zelf aan NIKKI te voldoen.

Let op!

Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op bzczuiderpark@nikki.nl
2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.
3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.
4. NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken. De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de club.

Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes en plezier in de laatste periode van dit seizoen!

Laatste Nieuws

VACATURE VOORZITTER

Op de bestuursvergadering van 19-10-20 heeft onze voorzitter Richard vd Weck aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen.

Dit houdt in dat zijn functie per 1 november vacant is.

Kandidaten kunnen zich aanmelden via email bij de secretaris André Crepin (secretaris@bzc-zuiderpark.nl).

Hiertoe dient een ledenvergadering te worden gehouden. Deze zal in beginsel worden gehouden op dinsdag 15-12-20 om 19.30 u. I.v.m. de Coronaproblematiek bestaat de kans dat deze naar een later tijdstip zal moeten worden verplaatst.

Tot die tijd zal Richard zijn functie nog vervullen.

Programma

Jeugdsportfonds Rotterdam

Diverse leden maken gebruik van de regeling van jeugdsportfonds Rotterdam, om ook volgend seizoen gebruik te maken van die regeling verzoeken wij dit voor de schoolvakantie te regelen op school of via de maatschappelijk werk(st)er die dit ook het afgelopen seizoen voor u geregeld heeft. Zegt deze regeling u niets maar denkt u hiervoor wel in aanmerking te komen, dan kunt u op bijgaande meer informatie vinden op de site van jeugdsportfonds Rotterdam. Klik onderstaande knop.

U kunt natuurlijk ook altijd even bij het jeugdbestuur langslopen of een bericht achterlaten voor het jeugdbestuur.

Agenda

Happie & Sappie 7 tegen 7 – 3 september 2021

 

Clubkleding

Wedstrijd- en/of trainingskleding nodig?

Bestel het via de clubwebshop van onze kledingsponsor Robey!

Club van 50/25

U kunt nog steeds lid worden van de club van 50/25.

Contactpersoon is Michel Parren.