Algemene ledenvergadering 12 december 2019

Algemene ledenvergadering s.v. BZC/Zuiderpark – 12 december 2019 – Aanvang 19.30 Agenda Opening door de voorzitter Notulen vorige vergadering Bestuursmededelingen Ingekomen stukken Verslag secretaris Verslag penningmeester Verslag kascontrolecommissie...

Jeugd – Onder de Loupe (1)

Een rubriek voor en over onze jeugdafdeling wordt vanaf heden op onze Web Site onder de noemer ” Onder de Loupe ” door ondergetekende geplaatst. In deze eerste ” Onder de Loupe ” wilde ik allereerst al onze jeugdteams met hun trainers de revue...