Contributrie in Coronatijd

Beste sportvriend, Op 30-4-20 hebben wij jullie bericht omtrent vragen die wij van jullie ontvingen over mogelijke teruggave van contributies, aangezien zoals bekend, het seizoen beëindigd werd vanwege de Corona. Wij hebben toen aangegeven dat gelet op de financiële...

In Memoriam Cok van der Weck

Vandaag 23 september 2020 bereikte ons het droeve bericht dat na een lang ziekbed op 78 jarige leeftijd is overleden Cok van der Weck. Cok was onder meer lange tijd voorzitter van onze club en vervulde hij vele andere taken binnen en buiten onze vereniging zoals...