Vragen over teruggave van contributie

SV BZC Zuiderpark 30-4-20 Beste sportvrienden, Graag vragen wij jullie aandacht voor het volgende. Het zal een ieder duidelijk zijn dat in deze tijd waarin heel de wereld last heeft van de corona sportverenigingen het moeilijk hebben. Onze club is daarop geen...

Algemene ledenvergadering 12 december 2019

Algemene ledenvergadering s.v. BZC/Zuiderpark – 12 december 2019 – Aanvang 19.30 Agenda Opening door de voorzitter Notulen vorige vergadering Bestuursmededelingen Ingekomen stukken Verslag secretaris Verslag penningmeester Verslag kascontrolecommissie...

Jeugd – Onder de Loupe (1)

Een rubriek voor en over onze jeugdafdeling wordt vanaf heden op onze Web Site onder de noemer ” Onder de Loupe ” door ondergetekende geplaatst. In deze eerste ” Onder de Loupe ” wilde ik allereerst al onze jeugdteams met hun trainers de revue...