Contributrie in Coronatijd

Beste sportvriend,

Op 30-4-20 hebben wij jullie bericht omtrent vragen die wij van jullie ontvingen over mogelijke teruggave van contributies, aangezien zoals bekend, het seizoen beëindigd werd vanwege de Corona. Wij hebben toen aangegeven dat gelet op de financiële situatie van onze club dit helaas niet mogelijk was.

Wij moeten ons helaas weer tot jullie wenden. Deze eerste Corona periode heeft de club met wat kunst- en vliegwerk redelijk kunnen doorstaan. Kleine tegemoetkomingen vanuit de overheid, enige sponsoring en eigen middelen hebben dit gemaakt. Deze tweede periode, zo ziet het er vooralsnog naar uit, moeten wij, zoals alle verenigingen, doen zonder enige overheidssteun.

Veel leden laten de verschuldigde contributie nu (deels) onbetaald. Het is begrijpelijk dat er zo gedacht wordt en afgewacht of er wel nog gevoetbald kan gaan worden. De club kan helaas niet afwachten!

Wij doen derhalve een vriendelijk maar dringend beroep op jullie om de (nog) verschuldigde contributies voor dit seizoen te voldoen. De club is daar zeer mee geholpen.

Het goede nieuws is uiteraard dat een vaccin aanstaande is en dit geeft hoop dat de competitie in 2021 afgemaakt zou kunnen worden, wellicht middels doordeweekse wedstrijden en verlenging van het seizoen. Mocht er onverhoopt toch geen voetbal meer gespeeld worden, zal de club, op het moment dat zij wél weer de financiële mogelijkheden heeft bezien of in een volgend seizoen jullie, onze leden op welke wijze dan ook, kunnen compenseren.

Voor nu geldt echter, het is twee voor twaalf. De club rekent op jullie.

Alvast bedankt en we hopen met z’n allen..

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van BZC/Zuiderpark

André Crepin (secretaris)