Gedragscommissie

BZC/Zuiderpark doet mee aan de Rotterdamse aanpak Veilig Voetballen. In Rotterdam streven we naar een Rotterdams voetbalklimaat waarin sportiviteit, respect en plezier vanzelfsprekend zijn en waar deze vanzelfsprekendheid is te herkennen door een eenduidig normen- en waardenbeleid met hierbij behorende maatregelen en afspraken.

Klaris van Zanten en Corrine van Oosten de Haan zijn het aanspreekpunt voor het jeugdvoetbal, daarbij coördinerend op het gebied van het handhaven van de aanspreekcultuur, het bespreekbaar maken van “wangedrag” en zij zijn bevoegd daartoe beslissingen te nemen in overleg met de betrokkenen n.a.v. vastgelegde richtlijnen.

Deze richtlijnen zijn voor een ieder in te zien in de ordner “Normen en waardencommissie”, in de kast van de bestuurskamer.

Elke eerste woensdag van de maand, van 19:00-20:30 uur, hebben wij een spreekuur op de vereniging (in de kantine) waarbij men bij ons kan aanschuiven met vragen, opmerkingen, twijfels, klachten. Zowel spelers, ouders, trainers zijn welkom.

Er wordt dan gekeken of we op dat moment iets kunnen betekenen of dat wij een vervolgafspraak zullen maken.

Vanaf heden is elke trainer VERPLICHT om ELK belangrijk incident te melden, schriftelijk, m.b.v. de registratieformulieren.

(Beledigingen/bedreigingen, agressie, wangedrag, vernieling, intimidatie, etc.) van zowel spelers, als mensen op of rond het veld, als ouders en bezoekers.

In de kast in de bestuurskamer staan 3 mappen ,met heel duidelijke registratieformulieren.

Map 1: Betreffende spelers.

Map 2: Betreffende op/ rond de vereniging.

Map 3: Betreffende ouders en bezoekers.

Deze formulieren wijzen zich vanzelf, maar bij vragen neemt u gerust contact op ( het liefst via whatsapp of sms) met Corrine: 06 44151053, of Klaris : 06 54751320.

Ook bij zaken die niet echt kunnen wachten tot een spreekuur, kunt u ons op de vereniging aanspreken indien we er zijn of anders zijn we via de telefoon bereikbaar.

Deze ingevulde lijsten deponeert men in het postvak van de normen/waardencommissie, die hier kennis van zal nemen en bij herhaaldelijke incidenten gepaste maatregelen kan treffen in overleg met de betrokkenen.

Dit zal er -hopelijk- voor zorgen dat incidenten zullen afnemen, dat situaties minder hoog oplopen en dat men kan uitgaan van een eerlijke bejegening volgens duidelijke regels.

Werkzaamheden gedragscommissie

De Gedragscommissie is een door het bestuur ingestelde adviescommissie, die de volgende taakstelling heeft:

  • Acties ontwikkelen en uitvoeren die bijdragen aan het creëren van een aanspreekcultuur en bijdragen aan nog meer plezier op en rond de velden.
  • Het opstellen van gedragsregels, waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en bij overtreding daarvan worden aangesproken.
  • Bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat, waarin elk lid zich thuis voelt, er met respect met elkaar wordt omgegaan, waar goede omgangsvormen zijn en elk lid zijn sport op correcte wijze beoefent.
  • Meewerken aan een eenduidig normen- en waardenbeleid voor Rotterdamse voetbalclubs.
  • Het uitvoeren en evalueren van een procedure bij conflicten en incidenten (meldingsprocedure, hoor- en wederhoor, strafoplegging, beroepsmogelijkheid, etc.).
  • Bestuursleden wijzen op de afspraken bij risicowedstrijden zoals afgesproken binnen de Rotterdamse aanpak Veilig Voetballen.

Namens de Normen en Waarden Commissie (ofwel gedragscommissie) van sv BZC/Zuiderpark,
Klaris van Zanten & Corrine van Oosten de Haan