Vragen over teruggave van contributie

SV BZC Zuiderpark

30-4-20

Beste sportvrienden,

Graag vragen wij jullie aandacht voor het volgende.

Het zal een ieder duidelijk zijn dat in deze tijd waarin heel de wereld last heeft van de corona sportverenigingen het moeilijk hebben. Onze club is daarop geen uitzondering.
Omdat wij niet open kunnen / mogen missen wij de nodige inkomsten bv uit bar en keuken. Sponsors haken af omdat ook zij momenteel niet de middelen hebben en nieuwe sponsors staan in deze onzekere tijd niet te trappelen.

Wij krijgen inmiddels van redelijk wat leden de vraag of een deel van de contributie terug kan worden gegeven aangezien er dit seizoen niet meer gespeeld kan worden.
Wij begrijpen dat dit voor iedereen heel erg vervelend is en hebben begrip voor het feit dat het zuur is dat ergens voor is betaald waar geen (volledige) prestatie tegenover staat.

Helaas moeten wij jullie mededelen dat dit niet mogelijk is. Met contributie wordt een persoon lid van de vereniging. Je bent dan gerechtigd tot het spelen van wedstrijden, krijgt trainingsmogelijkheden en kan gebruik maken van onze accommodatie. Ook wordt je lid van de KNVB.
De KNVB rekent een bedrag per lidmaatschap maar ook voor indeling in de competitie en beker dient de vereniging kosten af te dragen. Daarnaast heeft de club kosten als huur van de velden en onderhoud aan het complex. De totale te ontvangen contributie is verre van toereikend om dit alles te bekostigen.

Van de KNVB krijgen wij (vooralsnog) geen compensatie om de leden tegemoet te komen. Ook vanuit bv de gemeente zijn er nog geen berichten dat zij ons op enigerlei wijze hierin bijstaan.
Wel krijgen wij wat uitstel van betaling voor bv huur en energiekosten maar uiteindelijk komen deze kosten weer terug.

Als de KNVB of gemeente alsnog met een regeling komt, welke kans wij overigens niet groot achten, zullen wij uiteraard kijken of het mogelijk is jullie als onze leden tegemoet te komen.

Vooralsnog is het overleven voor ons als club. Wij willen dan ook een beroep op jullie doen onze club te blijven steunen in deze voor iedereen moeilijke periode. Een lichtpuntje is dat de jeugd t/m 12 weer de mogelijkheid heeft om de trainingen op te pakken. Wij hebben goede hoop dat dit langzaam uitgebreid kan worden en er in het nieuwe seizoen weer alles mogelijk is en er gewoon gevoetbald kan worden. Daar gaat het ten slotte om. Wij gaan er vanuit dat jullie begrip hebben voor deze situatie.

Een sportieve groet,

namens het bestuur van BZC/Zuiderpark,

André Crepin (secretaris)